לוח ‭:2‬ קאראואג'ו, יהודית והולופרנס ‭1600)‬ בקירוב‭,(‬ מוזיאון המטרופוליטן לאמנות, ניו יורק