מפתח כללי

אגריפינה 21 17 אוודוס 18 אוטוליקוס 16 אולוס גליוס 49 אוניברסליות 50 אוקטאביוס 28 אי ייחודיות 57 56 אידיאל / אידיאה 56 55 איכס 44 25 אימג' 64 ( Image ) איסכילוס 25 איפיקלס 14 איפראנור 20 איקונולוגיה , 65 64 63 ראה גם סמל / סמליות אכיון 33 אכילס 15 14 אלברטי , ליאון באטיסטה 58 43 אלגארדי , אלסנדרו 26 אלגארוטי , פרנצ'סקו , רוזן 23 אלגוריה 69 68 67 66 65 37 35 34 אלהים / אלוהות 57 56 אלים / אלות 61 17 אלצייאטי , אנדריאה 63 אלקיביאדס 15 אמנות יוונית כדגם לחיקוי 45 3128 27 55 51 48 47 46 אנטיוכוס אפיפאנס מלך סוריה 17 אנטינואוס אדמיראנדוס 19 האסכולה הונציאנית החדשה 23 אסתטיקה 65 60 אפולו 34 אפלטון 60 16 14 המפתחות הותקנו בידי דניאלה אשור .  אל הספר
מוסד ביאליק