וינקלמן כתאורטיקן של האמנות

משה ברש תרגמה מאנגלית 1 עמנואלה ברש רובינשטיין וינקלמן כתאורטיקן של האמנות כתביו של יוהן יואכים וינקלמן , שנכתבו בתוך פחות מעשור אחד , בין השנים 1755 ל , 1767 מהווים ציון דרך חשוב בהתפתחות הרעיונות על האמנות בעולם המערבי . הם מציינים את נקודת המפנה מן העידן שממשיך את המסורת ההומניסטית אל העידן המודרני , שבו שלטת הכמיהה למקוריות ולמהפכה . במשך מאתיים השנים שחלפו מאז חדרה יצירתו במצעד ניצחון אל תוך המחשבה והספרות של אירופה , השתנו הדעות על וינקלמן במידה רבה ? יש המהללים אותו כמבקר שביסס את מעמדה של האמנות כתחום מחקר עצמאי , ואילו אחרים תולים בו את חטא ה'טירניות של יוון על גרמניה , ' כפי שמכנה זאת הגב' באטלר . כל תלמידיו יסכימו , עם זאת , שביצירתו נפגשו שני עידנים וכתוצאה ממנה נפרדו . אין ספק שניתן לקבוע בוודאות שמאז אל 3 ךטי ואסארי לא היה מורה , מלומד וסופר שהשפעתו על האמנויות החזותיות היתה כה רבה . וינקלמן הותיר את רישומו בתחומים רבים . הוא מוכר כאחד הסופרים שעיצבו את הספרות הגרמנית המודרנית ו הוא החלוץ והמייסד של  אל הספר
מוסד ביאליק