הגיונות על חיקוי יצירות יווניות באמנות הציור והפיסול

יוהן יואכים וינקלנע תרגם מגרמנית . משה ישראל אל הדר כבודו האדיר מכול הנסיך והאדון פרידריך אוגוסטוס מלך בפולין וכוי ונסיך בוחר בסאכסוניה וכוי הוד מלכותו , נכנע עד עומק לבי מניח אני דפים אלה לרגליו . תקוותי במעשה הזה מושתתת על המנהג הבא אלינו מתור הזהב ההוא של האמנויות היפות , אשר שב אל עולמנו במלוא תפארתו הודות להוד מלכותו . בימיו של אוגוסטוס האמינו , שיצירה הנוגעת לאמנויות תאבד מערכה , אם תוקדש למישהו אחר ולא לאוגוסטוס עצמו , אבי האמנויות היפות . הוד מלכותו זכה לקבל בירושה , יחד עם תכונות גדולות אחרות של השליט הזה , את החסות על האמנויות היפות , והתנסות כלשהי באמנויות , שבהן הוד מלכותו הוא המבין הנאור ביותר והשופט העליון , תובא , כמובן מאליו , קודם כול להכרעתו החכמה שלו עצמו .  אל הספר
מוסד ביאליק