תוכן העניינים

רשימת הלוחות 6 יוהאן יואכים וינקלמן הגיונות על חיקוי יצירות יווניות באמנות הציור והפיסול 11 משה ברש וינקלמן כתאורטיקן של האמנות 41 מפתחות 71  אל הספר
מוסד ביאליק