הגיונות על חיקוי יצירות יווניות באמנות הציור והפיסול

והן יואכים וינקלמן מחקרים באמנות ובתולדותיה העורך הכללי : משה ברש יוהאן יואכים וינקלמן הגיונות על חיקוי יצירות יווניות באמנות הציור והפיסול משה ברש וינקלמן כתאורטיקן של האמנות יוהאן יואכים וינקלמן הגיונות על חיקוי יצירות יווניות באמנות הציור והפיסול משה ביש וינקלמן כתאורטיקן של האמנות מוסד ביאליק ירושלים Johann Joachim Winckelmann Gedanken tiber die Nachahmung der Griechischen Werke in der Malerei und Bildhauerkunst תרגם מגרמנית י משה ישראל Moshe Barasch Winckelmann as the Theoretician of Art תרגמה מאנגלית ו עמנואלה ברש רובינשטיין  אל הספר
מוסד ביאליק