משק יום הדין

אחלין גורדון ההסתדרות ב ' חודשים שיבושי לממשלה האחרונים עבודה , , שהתלקח עיצומים נקלע המשק בגין ושביתות כוונתו הישראלי . הסכסוך של משרד לסחרור המתמשך האוצר בלתי לקצץ שהתפתח פוסק בקרנות של בין הפנסיה ולבצע שינויים מבניים במשרדים ממשלתיים , איים לשתק כליל את המגזר הציבורי . משרדי הממשלה נסגרו בפני הקהל למשך חודשים ארוכים ; עובדי המכס האטו בצורה מכוונת את פעילותם , תוך גרימת שיבושים קשים בייבוא חומרי גלם ובייצוא מוצרים ישראליים לחוץ לארץ ; והעיצומים התכופים בנמל התעופה בךגוריון הפכו את היציאה מן הארץ וההגעה אליה לסיוט של המתנה מתמשכת . ההסתדרות אף לא היססה לשלוף מאמתחתה את "נשק יום הדין , " איום השביתה הכללית , ולנופף בו מעל לראשו של משרד האוצר . איש לא הקל ראש בחומרתו של האיום ובהשלכותיו ההרסניות על כלכלת המדינה : בפעם האחרונה שבה נעשה שימוש בנשק זה , במאי , 2003 השביתה ההסתדרות את רוב המגזר הציבורי - המונה כ 700 , 000 עובדים , כשליש מכוח העבודה בישראל - למשך שלושה עשר ימים תמימים ; הנזק הישיר שנגרם למדינה נאמד בשישה מיליארד ש " ח , שהם . 2 ו אחוזים מן התוצר המקומי הגולמי ( תמ " ג ) של ...  אל הספר
הוצאת שלם