בשם האחר: הרהורים על האנטישמיות שבפתח

אלן פי נקלקראוט ב ^ משך ברננוס חמישים , אכן שנה פגע היה בכבודה הנאציזם של האנטישמיות מגנם של יהודי . המערב . היטלר , כדברי היו שסברו כי הפגיעה הייתה סופית , אך מתברר שהייתה זמנית בלבד . חשבו שזאת עובדה מוגמרת , אך בדיעבד מתברר שלא הייתה זו אלא הפוגה . וכעת , דווקא בצרפת , המדינה האירופית שבה מספר היהודים הגדול ביותר , מסתיימת ההפוגה הזאת באורח הברוטלי ביותר : מעלים בתי כנסת באש , פוגעים ברבנים , מחללים בתי עלמין ; מוסדות קהילה יהודיים ואפילו אוניברסיטאות נאלצים לנקות את כותליהם ביום , לאחר שכוסו בכתובות שטנה בלילה . דרוש אומץ רב כדי לחבוש כיפה באותם מקומות חסרי רחמים המכונים "רבעים רגישים , " או ברכבת התחתית בפריז ; מספרם של אנשי הרוח הרואים בציונות תנועה נפשעת הולך וגדל ; לימוד נושא השואה מתגלה כבלתי אפשרי דווקא עתה , כאשר הוא צו השעה ; גילוי העת העתיקה הופך את העברים למטרות לגידופיהם של הילדים ; הקללה "יהודי מלוכלך " שבה ונשמעת כמעט בכל חצרות בתי הספר . לבם של היהודים כבד עליהם , ולראשונה מאז המלחמה , הם פוחדים . בפחד זה משמשים בערבוביה מוזרה שני רגשות סותרים : התדהמה , וזיהוי חזרתו ...  אל הספר
הוצאת שלם