מספר 16

חורף התשס " ד 2004 / דבר המערכת : חורבות הזיכרון דוד חזוני 13 אבן הטוען : אמונת ז'נבה 25 מיכאל אורן ויוסי קליין הלוי ההסכם פוגע בעיקר בתקוות לדמוקרטיה במזרח התיכון מסות : בשם האחר . הרהורים על האנטישמיות שבפתח 35 אלן פינקלקראוט שנאת היהודים מאיימת על אירופה כולה ישראל ומדינות הלאום החדשות 47 אמנון רובינשטיין אנחנו כבר לא לבד המוסר של מקיאוולי 57 הלי זמורה ההוגה המושמץ לא רצה להרוס את המוסר אלא להעמיד אותו על יסודות מוצקים יותר משק יום הדק 87 אוולין גורדון מהם נזקי השביתות וכיצד נחלצים מהבוץ חתום : האינטלקטואלים ומולדתם 2 וו ריימון ארון על מקומם של אנשי העט בחברה הפתוחה  אל הספר
הוצאת שלם