ביקורת כוח השיפוט

' אקטיביזם שיפוטי , בעד ונגד : מקומו של בג " ץ בחברה הישראלית ' מאת רות גביזון , מרדכי קרמניצר , יואב דותן מאגנס וידיעות אחרונות , 293 עמודים ביקורת : אוולין גורדון א < חת בשיח התופעות הציבורי המשונות הישראלי ביותר של העשור האחרון היא היווצרותו של פער הולך ומתרחב בין האקטיביזם חסר התקדים שהפגין בית המשפט העליון מחד גיסא , ובין ההתנהלות האנמית שאפיינה את הדיון הציבורי שהתקיים סביב נושא זה מאידך גיסא . מאז שנות השמונים גילה בית המשפט העליון של מדינת ישראל העזה שאין לה מקבילות רבות ברחבי העולם הדמוקרטי , והרחיק לכת הרבה מעבר לנוסח היבש של החוק בפסילת פעולות של הממשלה ושל בית המחוקקים במגוון תחומים , ובכללם מדיניות חוץ וביטחון , דת ומדינה , דיני משפחה , חינוך , ומינוים של ממלאי תפקידים בכירים . החלטות שיפוטיות אלה , שהרחיבו את גבולות סמכותו של בית המשפט באופן דרמטי , עוררו דאגה רבה בקרב חלק נכבד של הציבור ; הפגנות מחאה רבות משתתפים נערכו נגד בית המשפט העליון , והאקטיביזם השיפוטי היה לסוגיה מרכזית במערכת הבחירות האחרונה לכנסת . בנסיבות אלה ניתן היה לצפות שמלומדי המשפט בישראל ימלאו תפקיד פעי...  אל הספר
הוצאת שלם