תרגום הגבולות המוסריים של הקדמה

הנס י ונס הנס יונס , ( 1993-1903 ) הוגה דעות יהודי יליד גרמניה , היה אחת הדמויות הבולטות במחשבה האירופית במחצית השנייה של המאה העשרים . על אף שאת מחקריו האקדמיים הקדיש בעיקר לחקר המחשבה הנוצרית המוקדמת והדת הגנוסטית - ובתחום זה אכן נחשב חוקר חשוב ורביהשפעה - כתביו הפילוסופיים עוסקים במגוון רחב של נושאים כגון אתיקה , תיאולוגיה והיסטוריה של הרעיונות . בהקשר הזה תרם יונס תרומה תשובה לקידום הדיון בשאלת ההיבטים המוסריים של הקדמה הטכנולוגית : לנקודת המבט הביקורתית שהציע בעניין , ובעיקר בספרו הידוע ביותר ציווי האחריות , ( 1979 ) הייתה השפעה מכרעת על דרכה של תנועת הירוקים בגרמניה , כמו גם על עליית קרנה של "השמרנות הירוקה" בחוגי הימין באירופה מאז שנות השמונים . יונס נולד במינגשלדבאך שבגרמניה ולמד בשנות העשרים באוניברסיטאות פר"בורג ומרבורג ובאוניברסיטה למדעי היהדות בברלין . בין מוריו הידועים היו הפילוסופים מרטין ה"דגר ואדמונד הוסרל . ב 1933 היגר לאנגליה , ושנתיים מאותר יותר עלה לארץ , ולתם במלחמת העצמאות כקצין תותחנים בצה"ל . בי 1949 ירד לקנדה , ו בי 955 ו השתקע בניו יורק , שם לימד פילוסופיה ב ...  אל הספר
הוצאת שלם