הבעיה היהודית של ג'ורג' שטיינר

אסף שגי ב ב ' הרצאה שלום שנשא על התהליך בפני של הקונגרס "התרחקות היהודי היהודים העולמי מעצמם בשנת 966 " שהתחולל ו , הצביע בגרמניה גרשם במהלך שתי המאות האחרונות כתוצאה מן האמנציפציה והיציאה מן הגטו . לדברי שלום , להיטותם של היהודים להיטמע בסביבתם הנכרית עוררה דווקא תסיסה אנטישמית בין שכניהם הגרמנים . למרות מאמציהם המרובים לטשטש את מוצאם ולהתכחש לזהותם היהודית , לא עלה בידי המתבוללים להסיר מעליהם את תווית הזרות . בעיני רבים , כתב שלום , הפך היהודי להתגלמות הניכור , אדם החי בתלישות כפולה , מנותק ממורשתו הדתית מחד גיסא ומן החברה האירופית הנוצרית מאידך גיסא : היהודים בגרמניה לא נהנו ממה שמעניק להם כיום , בעיני חלק חשוב של החברה , בתנאים שונים מאד , משמעות חיובית דווקא והתחשבות : כוונתי להערכתם כנציגים קלסיים של תופעת ניכורו של האדם בתוך החברה . היו מונים את היהודי על ניכורו מקרקע צמיחתו , מן ההיסטוריה ומן המסורת שלו , ויותר ממנה - על ניכורו בתוך החברה הבורגנית המתגבשת . העובדה שלא היה "בבית " ממש , ככל שתבע לעצמו את הזכות הזאת ... הייתה בגדר האשמה נגדו בהיסטוריה של היחסים הללו ... המהפך התד...  אל הספר
הוצאת שלם