השיבוט ועתיד האנושות

ליאןן קאס ואפלה ד ^ חיפותם משטרים יותר לגבי של טוטליטריים המאבקים התקופה הנוכחית מימין הפוליטיים ומשמאל : כל הגדולים החברות , הסתירה שנערכו בנות זמננו מעיני במאה רבים נעות העשרים אמת במהירות עמוקה , נגד באותו כיוון אוטופי . כולן קשרו את גורלן עם המפעל הטכנולוגי המודרני , כולן צועדות בלהיטות לקצב תופי הקדמה ומניפות בגאווה את נס המדע המודרני , וכולן שרות בקול את המנונו של בייקון : "הכנע את הטבע , שחרר את האדם . " בראש תהלוכת הניצחון צועדת הרפואה המודרנית , שכל יום נוסף במלחמתה במחלה , בניוון ובמוות מגביר את כוחה , בעיקר הודות להישגים מדהימים שאפשרו הידע והטכנולוגיה הביו רפואיים , הישגים שללא ספק עלינו להיות אסירי תודה עליהם . אך כשאנו מתבוננים בהתקדמות הנוכחית ובזו הצפויה בטכנולוגיות הפוריות והתורשה , במדע המוח , בפסיכו פרמקולוגיה ובהתפתחותם של איברים מלאכותיים ושל שבבי מחשב שניתן להשתילם במוח אנושי , אנו מבחינים עתה בבירור בשימושים חדשים בעוצמה הביו טכנולוגית המרחיקים לכת אל מעבר ליעדים הרפואיים המסורתיים של ריפוי החולי והקלת הסבל . הטבע האנושי עצמו שוכב על שולחן הניתוחים , מוכן לשינוי ...  אל הספר
הוצאת שלם