מכתבים

אליעזר בוקוביץ לעורכים , בסקירה היפהפייה שכתב על הפילוסופיה של אליעזר ברקוביץ , עשה דוד חזוני שירות חיוני למחשבה היהודית בסוגיות של מוסר ושמירת מצוות ( תכלת , 11 סתיו התשס " ב / ו . ( 200 המאמר חידד עבורי כמה תובנות מעורפלות שניקרו זמן מה במוחי , ובייחוד : ( א ) שרוב ה " רוע" הוא בעצם אנוכיות , שהוא בעצם חולשה , ושהוא בעצם העדר משמעת , ו ( ב ) שהיבט חשוב בביקורת שמתחה הנצרות ( בהשראה הלניסטית ) על היהדות קשור לגינוי המתודולוגיה האי 1 ד 1 קטיבית של התורה - מה שחזוני מכנה הטבע ההטרונומי של ההלכה , שבו אידיאלים נעלים מושגים באמצעות פעולה ו " אדם לומד לשחות באמצעות שחייה" ובהעדפת המתודולוגיה הדדוקטיבית ה " הגיונית " יותר של הדת החדשה , שבה האדם מתמודד עם אתגר מסוים באמצעות יישום מספר מוגבל של עקרונות על בכל מצב חדש . הדיכוטומיה הזאת הודגמה לי בבירור בקורס החובשים שעברתי בצה"ל . באמצע הקורס השתחרר המדריך שלנו וקצין אחר קיבל עליו את הפיקוד . המדריך הראשון התעקש שנלמד כעל פה את כל עשרות שיטות החבישה הנהוגות במגוון רחב של פציעות אפשריות והיינו  אל הספר
הוצאת שלם