ביבליוגרפיה

אביעזר , א ' ורוזנטל , מ ' . ( 1997 ) השוואה בין מסגרות חינוך לגיל הרך בעיר ובקיבוץ . בתוך : י ' דרור ( עורך , ( החינוך הקיבוצי בסביבתו . ( 58-37 ) תל אביב : רמות . אחיטוב , ס' . ( 2002 ) גננות נחשפות לפדגוגיה של הקשבה : על גננות שעברו שינוי בגישה חינוכית . חיבור לשם קבלת תואר מוסמך , אוניברסיטת חיפה . אלוני , ד ' . ( 2000 ) הוריי , חבריי ואני : דפוסים משפחתיים , יכולת סימבולית וקומפטנטיות חברתית בגיל שנתיים . חיבור לשם קבלת תואר מוסמך , אוניברסיטת בר אילן , רמת גן . אל-יגון , מ ' ונויברגר ש' . ( 1999 ) יש לי פתרון לגילאים צעירים : ספר פעילויות למורה ולגננת . פרויקט קידום חיברות והסתגלות . תל אביב : רמות . ארז , ת ' , בינשטוק , א ' ולוקס , ר . ( 2005 ) כל הגן במה : מקומה של הגננת בטיפוח רגשי-חברתי של ילדים ובקידום מערכות יחסים איכותיות בגן הילדים . חוברת להנחיית קבוצות של גננות . ירושלים : משרד החינוך , התרבות והספורט , השירות הפסיכולוגי-ייעוצי . אריקסון , א ' . ( 1960 ) ילדות וחברה : פסיכולוגיה של האדם בתמורות הזמן . תל אביב : ספרית פועלים . בול , ג ' . ( 1985 ) מעגל הקסם לגן הילדים ....  אל הספר
מכון מופ"ת