5. מעורבות המחנכת מחוץ לאירוע

במקרים רבים מתקשים ילדים להתמודד עם בעיותיהם בכוחות עצמם , ובעיקר מתקשים לעשות זאת במהלך האירוע עצמו . בגיל הגן יש ילדים עם קשיים חברתיים , שיפיקו תועלת מהתערבות עקיפה . עבורם עדיף שהמחנכת תשוחח אתם ביחידות , שלא במהלך אירוע קונפליקט - כלומר מחוץ להקשר . המחנכת יכולה לעזור לילד המתקשה בהצעת דרכי תגובה יעילות . עליה להימנע מהצעת תגובות כוחניות , שאינן יעילות להשגת המטרה של הילד . התנהגות כוחנית ותגובה כוחנית גוררות תגובות כוחניות נוספות , התורמות להסלמת הכוחנות והתוקפנות , ואינן משיגות את המטרה האמתית . על המחנכת לציין משפטים שהילד יכול לומר לילד התוקפן באופן אסרטיבי : ביטוי מפורש של הרגשתו ושל רצונו , בטון רגוע וללא תוקפנות . היא גם יכולה להסביר בעצמה לילד התוקפן כיצד מרגיש הילד האחר . נוסף על מעורבות מחוץ להקשר עם ילד יחיד יכולות המחנכות להשתמש גם בהדרכה חברתית לקבוצה כולה . בדרך כלל הן מתכננות פעולות כאלה כשהן מבחינות שיש צורך להפנות את תשומת הלב לאירועים חברתיים שונים המתרחשים בגן . אין הכוונה לתכניות התערבות מובנות בעלות רצף מוגדר ומובחן , אלא לשיחות ולהתנסויות חינוכיות שהמחנכת מפע...  אל הספר
מכון מופ"ת