3. תפקידי המחנכת

גן הילדים הוא מיקרוקוסמוס של החברה - מסגרת רבת-פנים , תפקידים וסמכויות . כדי לתפקד בה בהצלחה , על מחנכות להפעיל מגוון של יכולות וכישורים מנהליים , חינוכיים , רגשיים , חברתיים וערכיים כלפי הילדים וכלפי ההורים גם יחד . א . מודל לחיקו' צפייה במבוגרים משמעותיים ובעמיתים , המשמשים כמודלים , היא דרך רבת עוצמה ללמידה אנושית וחברתית עבור ילדים צעירים . חשוב אפוא שמחנכות יהיו מודעות לדרך שבה מתנהלות האינטראקציות שלהן עם האנשים סביבן . רבקה : כבר בתחילת השנה אני אומרת לילדים שהתפקיד שלנו בחיים זה להיות בני אדם . שהם צריכים לדעת איך להתנהג , איך לכבד אנשים . אני עוזרת להם להתחיל לדבר באופן מכובד , הולם ואנושי . אני מכבדת א 1 תם כמו גחלים . מלכתחילה אני מכבדת אותם . אם אצעק על ילד בלי שצדקתי - אבקש סליחה , ולא חשוב שאני גדולה . הם מבינים ורואים זאת . אני צריכה לשמש דוגמה עבורם . אני כבר שלושים שנה מחנכת , ואף פעם לא רבתי עם הסייעת שלי ( או עם השכנים שלי . ( וזר . אל"ף בי"ת שאני מלמדת את הילדים : איך לכבד אחרים . אם אנחנו המבוגרים לא נשמש דוגמה , אז הילדים לא ילמדו . אני משתפת פעולה עם המחנכת בגן ה...  אל הספר
מכון מופ"ת