2. המחנכת - ערכים, גישות, ידע - הזווית הישראלית

לערכים ולגישות של מחנכות השפעה רבה על הדרך שבה הן מקדמות את מערכות היחסים ואת המיומנויות החברתיות של הילדים במסגרת החינוכית . אופן התגובה של מחנכות למגוון של רגשות ושל התנהגויות של הילדים שבטיפולן נובע במידה רבה מהאמונות ומהערבים שרכשו בתרבות שבה גדלו ומהידע המקצועי שרכשו בשנות עבודתן . מרכיבים אלה כוללים : זיכרונות ילדות של המחנכת הנוגעים ליחסיה החברתיים וליחסיה עם דמויות חינוכיות ; הסיבות שהניעו אותה להיות מחנכת ; הערכים והגישות המניעים אותה כיום ; הערכים שהקנתה לילדיה ; מידת ההשפעה של היכולת המקצועית שלה על יכולותיה כאם , וההבדל בין הדרך שבה היא רואה את עצמה כאם לבין האופן שבו היא רואה עצמה כמחנכת ; הערכים המנווטים את יחסה לילדים ; דעתה על ערכי ההורים של הילדים שבטיפולה . חלק מהערכים הללו הם מופנמים ומניעים אותה מבלי שהיא מודעת להם , וחלקים אחרים מודעים . כתוצאה מכך מוצע למחנכות רבות לעבור תהליכי בירור ושינוי . העלאה למודעות של תכנים סמויים העוסקים במיתוסים של מחנכות , עשויה להפנות אותן לחשיבה רפלקסיבית שתאפשר להן לקדם את עשייתן החינוכית ( אחיטוב , ; 2002 צדוק , 1996 ; 2005 , . ( ...  אל הספר
מכון מופ"ת