פרק אחד עשר המחנכת לגיל הרך כמקדמת התפתחות חברתית

. 1 המחנכת לגיל הרך כדמות התקשרות וכסוכנת חיברות . 2 המחנכת - ערכים , גישות , ידע - הזווית הישראלית . 3 תסקידי המחנכת עם הורים החינוכית חברתיים ותחושת קהילה חברתית ויכולות רגשיות ו . פרו-חברתיות ז . התערבות בקונפליקטים : התמודדות עם תוקפנות . 4 התייחסות הילדים למעורבות ולהתערבות של המחנכת . 5 מעורבות המחנכת מחוץ לאירוע  אל הספר
מכון מופ"ת