פתיחה: כשנחש בריח בולע פיל

בפתיחה לספר "הנסיך הקטן " מנסה הילד גיבור הספר את כוחו בציור נחש בריח שבלע פיל . הציור מעלה חיוכים על פני המבוגרים כיוון דומה לכובע , והם ממליצים בפני הילד לעסוק בדברים חשובים יותר ללמוד גיאוגרפיה והיסטוריה . אנחנו צוחקים מסכלותם של המבוגרים , איננו תוהים כלל על גורלו המר של הפיל שנחש בריח אכלו . ברור לנו שכך דרכם של בעלי חיים , התוקפים וטורפים זה את זה לצורך הישרדותם הפיזית . תוקפנות היא תופעה אוניברסלית שמאפיינת לא רק חברות של בעלי חיים , אלא גם חברות אנושיות .  אל הספר
מכון מופ"ת