4. תכניות התערבות להקניית מיומנויות חברתיות לילדים בגיל הרך

" לראות ילדים משחקים ונהנים יחד משמח אותי . אבל , לראות ילדים שמשחקים לבד או רבים , מעציב אותי כי הם לא נהנים " . ( הכלב פלאפי מתוך : ( Mize & Ladd , 1990 a ביסוס יחסים חיוביים של הילד עם עמיתים הוא כאמור מרכיב חשוב הן להתפתחות תקינה ולתפקוד יעיל בילדות והן ליחסיו , לתפקודו ולהתפתחותו של הפרט בעתיד כאדם בוגר . לפחות עשירית מכלל הילדים הרגילים בגיל הגן מתקשים לנהל אינטראקציות חברתיות מוצלחות . ילדים צעירים מתקשים להתגבר בכוחות עצמם על דחייה מצד עמיתיהם , וזקוקים לעזרה . אחת הדרכים לעשות זאת היא באמצעות שילוב תכניות התערבות במסגרת החינוכית . ( Brown , Odom & Holocombe , 1996 ) שנות הגן הן התקופה הטובה והיעילה ביותר להתערבויות מעין אלה , משום שבשנים אלה הורים ואנשי חינוך ערים לחשיבותם של ההיבטים הרגשיים והחברתיים של ההתפתחות . סיבה נוספת היא שמרכיביהן של תכניות אלה דומים לנושאים חשובים בחיי הילדים בגן , למשל שיתוף פעולה , הפחתת תוקפנות , משחק ועוד Conduct Problems ) Prevention Research Group , 2004 ; Mize & Ladd , 1990 a , b ; . ( Parker & Asher , 1987 תכניות התערבות רבות מאוד נבנו גם עבו...  אל הספר
מכון מופ"ת