3. גורמים קובעי מעמד חברתי

האם רק התנהגות הילד היא שיוצרת את מעמדו בחברה או שגם לקבוצה יש תפקיד ביצירת מעמד זה ? רבים מהחוקרים מניחים שילדים דחויים הם " האדריכלים של קשייהם" 985 : 243 ) ו . ( Ladd , בעשורים האחרונים שולטת בכיפה ההנחה שחסר במיומנויות חברתיות ( deficit hypothesis ) אצל הילד הוא הסיבה העיקרית לדחייתו על ידי עמיתיו Asher & Renshaw , ) 983 ו , ( 1981 ; Dodge et al , 1983 ; Ladd & Mize , כשם שפופולריות חברתית היא תוצאה של כשירות חברתית ושל מיומנויות חברתיות יעילות . ואולם התמונה מורכבת יותר . התברר שבעקבות השתתפות בתכניות התערבות שונות חל אמנם שיפור במיומנויות החברתיות אצל ילדי גן דחויים , אך הדבר לא גרם לשינוי במעמד החברתי שלהם ולאופן בו תפסו אותם עמיתיהם . מכאן שלא רק ההתנהגות החברתית של הילד קובעת את התקבלותו או את דחייתו על ידי החברה . כדי לעמוד על האופן שבו משפיעה הקבוצה על המעמד החברתי של ילדים , יצרו קוי וקופרשמידט ( Coie & Kupersmidt , 1983 ) במחקרם קבוצות של ילדים מדפוסי סטטוס שונים , כפי שאלה התבטאו במסגרות החינוכיות שבהן הם התחנכו , ובחנו את דפוסי ההיררכיה שנוצרו בקבוצות אלה . החוקרים הראו ...  אל הספר
מכון מופ"ת