2. סולם המעמד החברתי

החלוקה המקובלת כיום לסוגי הסטטוס השונים בגיל הרך מבוססת על מחקריהם של רובין וחוב' ושל קוי וקופרשמידט Coie & Kupersmidt , ) , ( 1983 ; Rubin et al ., 1998 והיא כוללת את הקטגוריות האלה : ו . ילדים פופולריים : ילדים אלה זוכים להעדפה חברתית גבוהה והם בעלי השפעה חברתית רבה . . 2 ילדים שנויים במחלוקת : ( controvertial ) ילדים אלה זוכים להעדפה חברתית בינונית , אך הם בעלי השפעה חברתית גבוהה . . 3 ילדים ממוצעים / ידידות"ם : ( average / amiable ) ילדים אלה זוכים להעדפה חברתית גבוהה או חיובית , והשפעתם החברתית נמוכה . . 4 ילדים לא פופולריים : קבוצה זו נחלקת לשלוש תת-קטגוריות : א ) ילדים שמתעלמים מהם : ( neglected ) ילדים אלה זוכים להעדפה חברתית נמוכה , והם בעלי השפעה חברתית נמוכה . ב ) ילדים דחויים-תוקפנים : ( rejected-aggressive ) ילדים אלה זוכים להעדפה חברתית שלילית , אך השפעתם החברתית גבוהה . ג ) ילדים דוזויים-נמנעים : ( rejected-withdrawn ) ילדים אלה זוכים להעדפה חברתית שלילית , והם בעלי השפעה חברתית נמוכה . א . ילדים פופולריים ילדים פופולריים הם ילדים חברותיים . האסטרטגיה החברתית שלהם היא של...  אל הספר
מכון מופ"ת