פרק תשיעי מעמד חברתי

. 1 סוציומסריה - כלי מחקר למדידת מעמד חברתי . 2 סולם המעמד החברתי א . ילדים פופולריים ב . ילדים שנויים במחלוקת ג . ילדים ממוצעים / ידידותיים ד . ילדים לא פופולריים ה . וזוויות של בדידות . 3 גורמים קובעי מעמד חברתי א . דומיננטיות חברתית ב . כשירות חברתית ג . טמפרמנט ד . התנהגות הורית ה . השפעות תרבויות ו . תנודות במעמד החברתי . 4 תכניות התערבות להקניית מיומנויות חברתיות לילדים בגיל הרך א . תכניות התערבות בעולם ב . תכניות התערבות במסגרות חינוכיות לגיל הרך בארץ מדי שנה , לקראת ראש השנה , מתפרסמות בעיתונות רשימות מסוג "מאה האנשים המשפיעים ביותר , " "מאה האנשים העשירים ביותר , " או "מאה המנהלים המוצלחים של השנה . " רשימות אלה משקפות מדרג ומעמד חברתי ( היררכיה וסטטוס ) בעולם העסקים התחרותי . ברשימות מעין אלה מדורגים אותם אנשים על פי מדדים הקובעים דומיננטיות : מקצועיות , השפעה ועושר . כל הקורא רשימות כאלה מתרשם כי המצליחנים הם בעלי קשרים חברתיים נרחבים , שבהם הם משתמשים להשגת מטרותיהם , הכוללות ניווט יעיל במרחבי השלטון ובעולם העסקים והכלכלה . מערכת היחסים המסועפת מביאה להכנסות גדולות יותר המב...  אל הספר
מכון מופ"ת