5. השפעת המעמד החברתי על הצטרפות לקבוצה

במרבית המחקרים שנסקרו עד כה התברר שלא רק למיומנויות ההצטרפות של הילדים יש השפעה על יכולתם להצטרף לקבוצה מוכרת , אלא גם מעמדם החברתי מקל או מקשה על יכולת ההצטרפות שלהם . ילדים פופולריים מתקבלים בקלות על ידי עמיתיהם . כמו כן ילדים פופולריים דוחים ילדים שמעמדם נמוך , גם אם הטקטיקות של הילדים הבלתי פופולריים נראות יעילות . ( Russell & Finnie , 1990 ) ברנדט ולאד ( Berndt & Ladd , 1989 ) גורסים שגם הרכבה ומעמדה של הקבוצה שהילד מצטרף אליה הם משתנים בעלי חשיבות מרבית , כיוון שהתייחסותה של קבוצה פופולרית לילד פופולרי תהיה שונה מהדרך שבה תתייחס אותה קבוצה לילד שאינו פופולרי . לצורך מחקר בנושא זה פיתחו פוטלז וגוטמן Putallaz & Gottman , ) ( 1981 a , b הליך מעבדה , שבו מצטרף ילד נוסף למשחקם של זוג ילדים . הליך זה הפך להיות מקובל מאוד במחקרים בתחום , והניב ידע רב ומבוקר יותר על אסטרטגיות ההצטרפות של ילדים , על הדרך שבה משפיע המעמד החברתי שלהם על האסטרטגיות שינקטו , ועל סיכויי ההצטרפות שלהם . במחקרם קטלגו החוקרים את הביטויים המילוליים שבהם משתמשים ילדים במהלך ניסיונות ההצטרפות שלהם לקבוצה : ו . הילד ...  אל הספר
מכון מופ"ת