4. הצטרפות לקבוצה כתהליך עיבוד מידע חברתי

כאשר בוחנים את דרכי ההצטרפות של ילדים לקבוצה ניתן לראות שאופני ההתנהגות ובחירת האסטרטגיות שלהם אינם אקראיים . עוד לפני ביצוע האסטרטגיות עצמן מתרחשים אצל הילדים תהליכי חשיבה מורכבים . התחום המתחקה אחר תהליכים אלה הוא חקר הקוגניציה החברתית . קנת' דודג ' , ( Dodge ) אחד החוקרים החשובים בתחום , בנה מודל שמטרתו לתאר את התהליך שבו ילדים מעבדים מידע חברתי כדי להגיב במצבים 5 בין-אישיים מגוונים . המודל מתאר שרשרת של פעולות קוגניטיביות המתרחשות במהלך כל אינטראקציה בין-אישית . קיימת סבירות גבוהה שילד המעבד את המידע החברתי ביעילות , במיומנות ובדייקנות , גם יגיב ויתנהג באופן הולם ויעיל . לעומת זאת עיבוד שגוי עשוי להוביל להתנהגות בלתי יעילה של הילד . לעתים קרובות עיבוד המידע אינו מתרחש באופן מודע . מודעות לעיבוד מופיעה רק במהלך מטלות חדשות או קשות , או כאשר התהליך מובא למודעותו של הילד לצורך למידה או מחקר Rubin ) . (& Krasnor , 1986 דודג' וחוב' ( Dodge et al ., 1986 b ) ביקשו לבחון את דפוסי עיבוד המידע החברתי של ילדי גן חובה במצבים של הצטרפות לקבוצה , ולהעריך כיצד דפוסים אלה משפיעים על מיומנויות ההצ...  אל הספר
מכון מופ"ת