פרק שמיני יחסים חברתיים בקבוצה

. 1 כשירות חברתית . 2 הצסרסות לקבוצה 0 . 3 קנ 1 יקות ואסטרטגיות של הצטרפות לקבוצה . 4 הצטרפות לקבוצה כתהליך עיבוד מידע חברתי . 5 הש 0 עת המעמד החברתי על הצ 0 ר 0 ות לקבוצה . 6 דחיית עמיתים והשפעתה הרגשית  אל הספר
מכון מופ"ת