4. שלבים בתהליך בנייה של חברות

בבניית חברות ניתן להבחין בשלושה שלבים בסיסיים : המשיכה לחבר , היכרות ושימור החברות . אף שחברות היא מבנה דיאדי , ואינה משוחררת מהמאפיינים הייחודיים של חברי הדיאדה , מתרחש בה תהליך של השפעה הדדית : החברים נעשים דומים יותר זה לזה . ממצאים על מתבגרים ( אין מידע על ילדים ) הראו שחברים יוצרים "סביבה משותפת , " המבוססת על המאפיינים המשותפים והייחודיים של שני היחידים בדיאדה , והיא שונה בנורמות , בפעילויות ובמטרות מזו של דיאדות אחרות Cairns et al ., 1988 , ) . ( 1998 כל חברות היא הקשר ייחודי , הבנוי משילוב של מאפייני כל אחד מהיחידים . הדבר יוצר חיבור ייחודי שלא יחזור כששני השותפים יתחברו לשותף חדש . רוברט הינדה , ממתווי החשיבה בתחום החברות והיחסים החברתיים , גרס שבמהלך אינטראקציות חוזרות ונשנות אנשים בונים סכמה סימבולית של היחסים הבין-אישיים שלהם , שמשקפת את מערכת היחסים הדיאדית , ולא בהכרח את מאפייניו הייחודיים של כל שותף בנפרד Hinde , ) . ( 1979 , 1987 מילותיו המרגשות של הנסיך הקטן , המצהיר על אהבתו הרבה לשושנה שלו , מעידות על חשיבותה של ההתקרבות המתרחשת בחברות , ושל ההיכרות האינטימית והייחוד...  אל הספר
מכון מופ"ת