פרק שביעי חשיבותה של חברות

. 1 תרומת החברות לחייהם של ילדים . 2 תיאוריות ושיסות מחקר בנושא החברות . 3 שלבים בהתנ'תחות ירום חברות א . חברות בינקות ב . חברות אצל פעוטות ובגיל הגן ג . התפתחות תפיסתם של ילדים לגבי מושג החברות . 4 שלבים בתהליך בנייה של חברות  אל הספר
מכון מופ"ת