1. גישות תיאורטיות להתפתחות אמפתיה

נושא האמפתיה והמשמעות החברתית של התנהגויות פרו-חברתיות העסיקו פילוסופים רבים מאז אריסטו . התייחסות פסיכולוגית לנושא האמפתיה מופיעה בתיאוריה הפסיכואנליטית של פרויד . פרויד חיזק דעה רווחת , שילדים צעירים הם אגוצנטריים מאוד ואגואיסטיים . הוא טען שהרכיב המוסרי באישיותו של הילד מתפתח רק לקראת גיל , 6-4 עם התפתחותו של ה"סופר-אגו" והופעתו של התסביך האדיפלי . הפעילות הפרו-חברתית , על פי פרויד , היא מעין מנגנון הגנה בשימוש האגו , כדי להתמודד עם דרישות ה " סופר-אגו . " לכן , כאשר ילדים מגיבים בצורה פרו-חברתית , הדבר נובע , לדעתו , מהפנמה של ערכים המעודדים התנהגות פרו-חברתית או מרגשי אשמה שמעורר בהם מצפונם כשהם אינם נענים בהתאם לערכים אלה . ( Eisenberg & Fabes , 1998 ) גישה דומה ניתן למצוא אצל פיאז ' ה , ( Piaget , 1976 ) שהניח שלפני גיל בית ספר ילדים מתייחסים רק להיבטים הבולטים והשטחיים של סיטואציה . הם אינם יכולים להבין את נקודת המבט של הזולת , ולכן הם חסרי מוטיבציה לעזור לו . פיאז ' ה הניח שחוסר האונים , האגוצנטריות ואי-היציבות הרגשית נובעים מהמגבלות הקוגניטיביות והחברתיות של ילדים צעירים . קו...  אל הספר
מכון מופ"ת