3. גישות מחקריות והסברים להתפתחות תיאוריית ה-mind

שני כיווני מחקר עיקריים מנסים להסביר את המנגנונים ואת התהליכים העומדים בבסיס התפתחות תיאוריית mind-n אצל ילדים . כיוון מחקרי אחד מתמקד בזיהוי ובתיאור המנגנונים הקוגניטיביים המאפשרים שיפור הדרגתי ברמת החשיבה של ילדים ובהבנה הגדלה של מצבים מנטליים מורכבים , ובייחוד של אמונות מוטעות . כיוון שני מנסה לזהות את ההקשרים הסביבתיים המעודדים ילדים לחשוב על מצבים מנטליים אצל האחר ולהתייחס אליהם בפועל , ומתמקד באינטראקציות בין מבוגרים לילדים ובין ילדים לבין עצמם . ראוי לציין , שהגישות להסברת התפתחות תיאוריית mind— n נוגעות בשאלות תיאורטיות חשובות העומדות בבסיס המחקר ההתפתחותי בכללותו . שאלה אחת נוגעת לתפקידן של יכולות מולדות לעומת יכולות נלמדות בהתפתחות ילדים . השאלה השנייה דנה במידת הכלליות או הספציפיות של כישוריהם הקוגניטיביים של ילדים . התחום של תיאוריית mind-n הוא במה מרכזית לדיונים ערים ותוססים בשאלות חשובות אלה . א . הסברים קוגניטיביים חוקרים רבים התמודדו עם השאלה בדבר המנגנון הקוגניטיבי שיכול להסביר באופן מיטבי את מהלך התפתחותה של תיאוריית mind— n אצל ילדים ( ו 99 ו . ( Astington & Gopnik ,...  אל הספר
מכון מופ"ת