1. מרכיבים בעולם המנטלי המאפשרים הבנה חברתית

בשנות המחקר הראשונות השאלות המרכזיות בתחום התפתחות תיאוריית 111 < 1-ה ת 1 היו כיצד אפשר לבחון אם לילד יש הבנה מנטלית של האני ושל האחר , ובאיזה גיל ניתן לומר בוודאות שיכולת כזו קיימת . א . אמונה מוטעית הפילוסוף דנט ( Dennett , 1978 ) סובר , כי המבחן הטוב ביותר לקיום תיאוריית < 1-ה ו 11 וו 1 הוא בדיקת היכולת לייחס לאחר אמונה מוטעית . בעקבות מחשבה זו פיתחו וימר ופרנר 983 ) ו ( Wimmer & Perner , את "מטלת האמונה המוטעית" הראשונה לילדים צעירים . במטלה זו הוצג לפני ילדים סיפור תוך שימוש בבובות ובחפצים : למקסי , גיבור הסיפור , יש חפיסת שוקולד . הוא מחליט לשים את השוקולד בארון המטבח למשמרת בזמן שהוא יוצא לחצר לשחק . בהיעדרו מעבירה אמו של מקסי את השוקולד מהארון למקרר ללא ידיעתו . מקסי חוזר ... עכשיו מתבקש הילד המקשיב לסיפור וצופה בהתרחשות , לנבא היכן יחפש מקסי את השוקולד , בארון או במקרר . תשובת הילד לשאלה זו מתבססת על ייחוס אמונה מסוימת למקסי לגבי המקום שהשוקולד נמצא בו . על מנת להבין את האמונה המוטעית של מקסי , דהיינו שהשוקולד נמצא במקום שבו השאיר אותו , נדרשים ילדים לחשיבה מורכבת המתייחסת לכמ...  אל הספר
מכון מופ"ת