3. פרשנות למשחק הסוציו-דרמטי

חקר המשחק הדרמטי לווה בפרשנויות שונות ובניסיון להבין את משמעותו להתפתחות הילד . פרשנות אחת היא של הגישה הפסיכולוגית-פסיכואנליטית . גישה זו מדגישה את הפן הרגשי התוך-אישי של המשחק הדרמטי וממעטת להקדיש תשומת לב להיבטים הבין-אישיים-חברתיים של המשחק . בין הראשונים שהדגישו את המרכיב הרגשי של המשחק הדרמטי היה אריקסון . ( 1960 ) אריקסון ראה במשחק הדרמטי כלי חשוב שבעזרתו מעלים ילדים חוויות רגשיות חשובות מחייהם , לעתים קרובות טראומטיות עבורם , כדי לשלבן במושג העצמי שלהם וכדי לרכוש תחושה של שליטה חדשה על חייהם דרך תהליך של סובלימציה . חוקרים וקלינאים האמונים על הגישה הפסיכואנליטית התייחסו למשחק ה " כאילו , " ובייחוד לאפיזודות בעלות תכנים הקשורים ליחסים במשפחה , כמבחן השלכתי ( ו 98 ו . ( Fein , הם 18 טענו שהמשחק משקף את הדחפים ואת האינסטינקטים הלא-מודעים של הילד ואת החוויות הטראומטיות והקונפליקטים הפנימיים שהוא חווה , שאותם הוא אינו יכול לבטא באופן ישיר " . הילד משחזר מצבים מפחידים , מכאיבים ומביכים , שאתם הוא מתקשה להתמודד במציאות היום-יומית שלו , ונותן להם ביטוי חלופי , מעובד ומעודן יותר במשחק ....  אל הספר
מכון מופ"ת