2. המשחק הסוציו-דרמטי

בשנות הגן מרבים ילדים לשחק בסוג המורכב ביותר של פעילות אינטראקטיבית קבוצתית : המשחק הסוציו-דרמטי . היכולת להשתתף בסוג זה של משחק מצביעה על כך שהילדים כבר שכללו כהלכה את אחת המשימות החשובות והמרכזיות בילדות המוקדמת . במשחק זה משתלבים לשלמות אחת כל המשאבים החברתיים , הרגשיים , הקוגניטיביים , השפתיים , הדמיוניים והמוטוריים-חושיים שעומדים לרשותו של הילד , ושאותם רכש בשנות החיים הראשונות . במשחק סוציו-דרמטי משלב הילד בין מרכיבי יחסי הגומלין החברתיים והיכולת הייצוגית-סימבולית ששכלל , לבין אלה של שותפיו למשחק . הילדים בונים את רעיונות המשחק של עצמם ושל הילדים האחרים , ומרחיבים אותם . הדבר מצביע על כך שהם בשלים ליצור הסמלה ( סימבוליזציה ) ועל התפתחות של הבנה משותפת אינטרסובייקטיבית ( סמילנסקי ושפטיה , Bretherton & Beeghly , ; 1993 . ( 1989 ; Goncu , 1993 a , b pnum M סוציו-דרמט 1 בשנת החיים השלישית משחק סוציו-דרמטי מתחיל להופיע אצל מרבית הילדים בטווח הגיל שבין 30 36-ל חודשים . ( Howes et al ., 1989 ) בשלב זה מצליחים הילדים לשלב את המשמעות הלא תכליתית ( non-literal ) של המשחק עם חילופי תפקידים ...  אל הספר
מכון מופ"ת