פרק רביעי המשחק הסוציו-דרמטי ככלי לביטוי חברתי בגיל הגן

. 1 השלבים הראשונים של המשחק הדרמ 0 י . 2 המשחק הםוציו-דרמט א . המשחק הסו ציו-דרמטי בשנת החיים השלישית ב . המשחק הסוציו-דרמטי בגיל 5-3 ג . נושאי המשחק הסוציו-דרמטי 9 . 3 רשנות למשחק הםוציו-דרמס החל משנת החיים השלישית , עם השתכללות השפה והיכולות החברתיות והקוגניטיביות , תופס המשחק הדרמטי מקום בחיי הילדים . יש הרואים במשחק זה את פסגת המשחק בגיל הרך . תחילתו של המשחק הדרמטי כרוך ביחסי גומלין בין-אישיים , כיוון שהוא נלמד בדרך החיקוי ומתוך צפייה בהתנהגותם המשחקית של המטפלים המבוגרים Fein , 1981 ; Fenson ) . (& Ramsay , 1981 מרבים לכנותו גם "משחק כאילו , " "משחק דמיוני , " " משחק העמדת פנים " ו " משחק סימבולי . " יכולת הילד להעביר פעילויות וחפצים מהשימוש התכליתי , המוכר והרגיל שלהם ( ליטרלי ) לשימוש ייצוגי , לא-תכליתי ( לא ליטרלי , ( היא שמגדירה את המשחק הדרמטי כמשחק סימבולי . ( Nicolich , 1977 ) היכולת של הילד להמיר חפץ אחד באחר , למשל לשחק בכובע כאילו היה אנייה , בקובייה כאילו הייתה בובה או במקל כאילו היה סוס - מעידה על התפתחות חשיבה ייצוגית , המשיקה להתפתחות השפה . היכולת הסימבולית מתפתחת...  אל הספר
מכון מופ"ת