6. הבדלי מגדר בגיל הרך

הבדלי מגדר בולטים מאוד החל מגיל הגן . בדורות הקודמים היה היחס להבדלי מגדר כאל מהות הנובעת מההבדלים הגנטיים שבין המינים וכאל עובדת חיים שאין עליה עוררין . בעשורים האחרונים , עם התפשטותם של ערכים דמוקרטיים ועם השינויים החברתיים הרבים שבאו בעקבות זאת , חלה התערערות במבנה המגדרי , והחלו להתעורר ספקות וטענות כנגד הקביעה , שהבדלים אלה נובעים מבסיס מולד-גנטי . ספקות אלה הביאו לכמות גדולה של מחקרים שבחנו את הדרך שבה הבדלי מגדר מתפתחים עם השנים בליוויים הצמוד ותלוי המגדר של רבים מסוכני החיברות . במחקרים העוסקים בהבדלי מגדר בינקות ובילדות , חלוקות הדעות . לדעת חוקרים אחדים , אין הבדלים גדולים בין בנים לבנות בהתנהגותם החברתית nnpin . ( Hay , 1994 ; Loeber & Hay , 1997 ) אחרים טוענים שהממצאים מצביעים על הבדלים גדולים בין בנים לבנות בתוקפנות ובאמפתיה כבר בגיל שנתיים . ( Cummings et al ., 1989 ) npnn טמפרמנט בינקות מעידים על הבדלים בין תינוקות בנים לבין תינוקות בנות . למשל , בגיל 6 חודשים תינוקות-בנים נוטים למשוך צעצוע מעמית יותר מאשר תינוקות בנות . מחקרים שמצאו הבדלים כאלה גם במאפייני טמפרמנט נוספי...  אל הספר
מכון מופ"ת