5. גיל הגן - 3 עד 5 שנים

גיל 3 הוא נקודת מפנה בהתפתחותו של הילד . חוקרים רבים רואים בשלב זה סיום של תקופה ראשונה ומשמעותית ביותר להתפתחותו של הילד בתחומים השונים ( אריקסון , . ( Mahler et al ., 1975 ; 1960 אמנם בשנות הגן אין הילד רוכש כלים חדשים לחלוטין , אולם ניכרים הרחבה , עידון ויתר מורכבות של מאפיינים , של מיומנויות ושל יכולות , שאת הבסיס להם כבר רכש הילד בשלוש שנותיו הראשונות . בשנות הגן מתעצם מאוד מקומם של העמיתים בחיי הילד , והולך ופוחת מקומם של המבוגרים . התהליך מגיע לשיאו בגיל . 8-7 בגיל זה קרוב 70 ° / 0-ל מכל מגעיהם החברתיים של הילדים מתקיימים עם עמיתים Schaeffer , ) . ( 1996 כל הצופה במשחקם של בני 3 ומעלה מתפעם מהמיומנות יוצאת הדופן שבה מנהלים ילדים צעירים כאלה את חייהם . ברור לגמרי שזו תרבות נפרדת מעולמם של המבוגרים , אם כי היא דומה לה במרכיבים רבים . כמו בשלבי ההתפתחות החברתית הקודמים , גם בשלב זה מתרחשים שינויים בתחומי ההתפתחות הרגשית , המוטורית והקוגניטיבית , תוך יחסי גומלין עם השינויים החברתיים . א . תרבות העמיתים בגיל הגן יוצרים ילדים תרבות ייחודית דרך ההשתתפות במשחק עם עמיתים ודרך הבנה טובה י...  אל הספר
מכון מופ"ת