פרק שלישי בניית עולמם החברתי של ילדים ביחסיהם עם עמיתים

. 1 שנת החיים הראשונה . 2 המחצית הראשונה של שנת החיים השנייה א . משחק מקביל ב . אינטראקציות סביב חפצים ג . ביטויי רגש ד . תקשורת מכוונת ה . פעולות חיקוי . 3 המחצית השנייה של שנת החיים השנייה א . התעניינות בעמיתים ב . התפתחות אינטראקציות המשחק ג . משחק חיקוי ד . הבדלים אינדיווידואליים ביכולת למשחק מתואם ה . שיתוף פעולה ו . משחק בשלושה ז . משחק רב-גילי . 4 שנת החיים השלישית . 5 גיל הגן 3 - עד 5 שנים א . תרבות העמיתים ב . מרכיבים בעולמם החברתי של ילדי הגן . 6 הבדלי מגדר בגיל הרך nn"n של ילדים ארוגים ברשתות חברתיות מגוונות של יחסים עם הורים ועם עמיתים . מערכת העמיתים כוללת ילדים בני אותו גיל , הנמצאים יחד במסגרות חברתיות שונות : מעון , גן , בית ספר , מגרש משחקים , שכונה , משפחה מורחבת , חוגים ועוד . שתי מערכות היחסים שלובות זו בזו , משיקות זו לזו , משפיעות זו על זו , דומות זו לזו , אך גם שונות זו מזו . הורים ועמיתים מספקים מקורות חשובים ללמידה בין-אישית , מזינים ומשלימים זה את זה , אך אינם משמשים תחליף זה לזה . במערכת היחסים עם ההורים לומד הילד כבר בראשית חייו כיצד לבסס יחסים עם אנשים אחרי...  אל הספר
מכון מופ"ת