1. תיאוריות מפרספקטיבה פסיכואנליטית-רגשית

בתחילת המאה 20-ה ובמהלכה התפתחו כמה תיאוריות פסיכולוגיות , שנקודת המוצא שלהן הייתה יחסי אם-ילד והשפעתם על התפתחותו של הילד-האדם במהלך חייו . א . התיאוריה הססיכואנליטית התיאוריה הפסיכואנליטית של זיגמונד פרויד 966 ) ו ) נחשבת לתיאוריה בעלת ההשפעה הרבה ביותר על החשיבה המערבית של הדורות האחרונים , והיא נוגעת בכל ההיבטים של התנהגות האדם . אף שבעשורים האחרונים חלה נסיגה בייחודיות ובהערצה שהיא זוכה לה , לא פחתה חשיבותה , ותיאוריות מודרניות עדיין ממשיכות "להתווכח" עמה Rubin et al ., ) . ( 1998 אף על פי שפרויד לא עסק בהתנהגות הילד אלא חקר הפרעות אצל מבוגרים , הוא האמין כי שורשן של התנהגויות בבגרות מצוי באירועים שהתרחשו בילדות המוקדמת . ( Schaffer , 1996 ) פרויד גיבש גישה הבוחנת את התפתחות האדם ואת אישיותו כנובעות מההשפעות ההדדיות שבין הגורמים התורשתיים-ביולוגיים לבין מערכות היחסים שמפתח הילד עם הדמויות המשמעותיות במשפחה . פרויד היה הראשון שראה באם את הדמות בעלת ההשפעה המרכזית על התפתחות הילד , ושהדגיש את חשיבותם של יחסי אם-ילד להתפתחות החברתית של הילד . פרויד סבר שהאנרגיה הליבידינלית שהתינוק מפ...  אל הספר
מכון מופ"ת