פרק ראשון תיאוריות מרכזיות בתחום ההתפתחות החברתית בגיל הרך

הקדמה : ההיסטוריה של המחקר בתחום ההתפתחות החברתית בגיל הרך . 1 תיאוריות מ 0 רס 9 קנ 1 יבה פסיכואנליטית-רגשית א . התיאוריה הפסיכואנליטית ב . הפסיכולוגיה של ה " אני" ג . תיאוריות של יחסי אובייקט ד . תיאוריית ההתקשרות . 2 תיאוריות מ 0 רס 0 קטיבה קוגניטיבית-התנהגותית א . ביהביוריזם ב . תיאוריית הלמידה ותיאוריית הלמידה החברתית . 3 תיאוריות מפרספקטיבה קוגביטיבית-קונסטרוקטיביסטית א . התיאוריה של פיאז'ה ב . התיאוריה של ויגוצקי ג . גישות ניאו-פיאז ' טיאניות ד . הגישה האקולוגית-מערכתית . 4 כיווני מחקר בפסיכולוגיה התפתחותית-חברתית . 5 הגישה הפרשנית  אל הספר
מכון מופ"ת