עם מי שיחקת בגן היום? עולמם החברתי של ילדים בגיל הרך

עדה בקר § ת ? תיאוריה נ 7 ומעשה ה * בהכשרת מורים ? p 1 > a JCD j ) pn > e > N par Diftiu החברתי של ילדים בגיל הרך HTM בקר With Whom Did You Play in School Today ? The Social World of Very Young Children Ada Becker : DUTD ד יי ו עדה בקו , מכללת סמינר הקיבוצים כתיבת 0 רק חמישי : ד " ר מרגלית זיו , מכללת אלקאסמי , אוניברסיטת תל אביב  אל הספר
מכון מופ"ת