חברי ‭Mark Morris Monnaie Dance Group‬ ברגע מרומם מתוך ‭,Ed II Moderate L 'Allegro, II Penseroso‬מספקים הצצה לפשטות ולתחכום הבו זמניים של העבודה. עשרים וארבעה הרקדנים שמשתתפים בה ומילון התנועות המגוון שלה מועשרים בשדות הצבע הזורחים שיצר מעצב התאורה ג'יימס פ' אינגלס‭].‬צילום, טום ברזיל]