פינה באוש החלה לנסח את עקרונות התאטרוךמחול כשמונתה למנהלת ‭Company Wuppertal Dance‬ ב־‭.1973‬ עבודתה גרמה להתרגשות בגרמניה ובאירופה, אך לא זכתה בתחילה לאהדה רכה כשבאה לאמריקה ב־‭.1984‬ [צילום, ביאטריץ שילר]