הווירטואוזיות המדהימה של מיכאיל ברישביקוב, המבוססת על הכשרתו בבלט הרוסי הקלסי, העניקה לו במהרה מעמד של כוכב־ על. רצונו העז להוסיף וללמוד על תנועה מעולם לא נחלש; הוא מוסיף לבצע בהצלחה תפקידים חדשים ולחקור שפות מחול חדשות. [צילום, מרתה סוופ]