מרס קנינגהם רוקד עם להקתו ‭.(1969) Canfield^‬ ביצוע העבודה בשלמותה נמשך ערב שלם, אך קטעים ממנה מבוצעים בנפרד, וסדר הקטעים בה אינו קבוע. למרות כל החופש הזה, מעוצבות התנועות הבודדות בקפידה ובטווח מצומצם ומשוות כך לרקדן אווירה מוגדרת. [צילום, ג'יימס קלוסטי]