יורי סלונימסקי (1978-1902) ההשקפה שלנו

סלונימסקי החל לכתוב ביקורות בלט בגיל שבע עשרה ובמהרה החל לפרסם סדרת מונוגרפיות על נושאי מחול היסטוריים . ספרו הראשון , Masters of , the Ballet of the Nineteenth Century פורסם ב . 1937 הכוראוגרפים הסובייטים חיברו יצירות בלט אחדות לפי תמלילים של סלונימסקי . במאמר זה הוא מתווה את האידיאולוגיה הבסיסית של הבלט הסובייטי ומסביר שהטכניקה המהוללת , גילומי הדמויות המרגשים , נועדו כולם להיות אך ורק אמצעים לשם העברת "מסר , מעדן ומטהר " . כאן שוב מגויסת אמנות הבלט לשירות מטרותיה של המדינה , כמו שהיה בימיו של . Ballet Comique שפע הציוד המכני שהבלט הסובייטי השתמש בו ( סלונימסקי אינו מציין זאת ) גם הוא קושר אותו לז'אנר של תקופת הרנסנס , אם כי הפקותין נועדו לכל אדם ולא רק לאליטה נבחרת . יחד עם זאת , בדומה לסבר , מעוניין גם סלונימסקי שהבלט ייגע בלב . ... לאחר מהפכת , 1917 כשהתמלאו אולמות התאטרון בקהלים חדשים המייצגים חתך רחב מאין כמוהו של החברה - פועלים , איכרים , חיילים ופקידים - התעוררה מעצמה השאלה מהי הגישה שיש לאמץ באשר לאמנות זו , שהתקיימה עד אז על הבמה האימפריאליסטית . האם יש להשליך אותה כדבר מה ...  אל הספר
הוצאת אסיה