העיצוב הפיסולי של הרקדנים בתמה השנייה של ‭New Dance‬ של דוריס המפרי ניכר בבירור בקיבוץ זה, שבו מקשרת הדמות הראשית בין הכוחות המנוגדים בכך שהיא מניחה לגופה לאזן כין כוחות המשיכה הסותרים בשני הכיוונים המרחביים. הרקדנים הם (משמאל לימין‭:(‬ אדית אורקוט, קתרין ‭,'ליץ‬ לטישיה אידה, דוריס המפרי, אדה קורווין, ביאטריס סקלר, מרים קרקובסקי, ג'ואן לוי. [צילום, אדוארד מולר, אוסף צ'רלס ה' וודוורד]