ברישום זה מתאר בלסיס כיצד לעמוד נכון בעמידות שלישית ורביעית וכן את הגובה ואת הצורה הנכונים של ‭grand battement‬ בעמידות שנייה ורביעית (בתמונה השנייה‭.(‬ אמנם העמידה השלישית כבר כמעט אינה בשימוש היום, וכוראוגרפים בני ימינו מצפים להתמתחות גבוהה יותר מרום המותן המוצג כאן, אבל זווית n־turnout ותנוחת הגוף שדורש בלסיס היו נחשבות מספקות בהחלט גם בשיעורי הבלט של ימינו. [קרלו בלסיס‭[Codeof Terpsichore,‬