הדמויות בבלט של חצר המלוכה זוהו בבירור בתלבושתם ולא בריקודם.כאן נראות התלבושות של המרקיז דה פיפי־ז'נלי בתפקיד הסתיו, בכתר אלומות חיטים ושפע יבולים (משמאל‭,(‬ ושל המרקיז דה וילקיה בתפקיד נהר השכחה, עוטה פרגים (מימין‭,(‬ בעבור ‭Bacchus Ballet des Fetes de‬ שהוצג ב־ ‭,Bibliotheque Nationale] .1561‬ פריז]