האם הרצל רצה מדינה יהודית?

יורם חזוני ב ' אופן מעוררים כללי עניין ניתן רב לומר בקרב שמעשיו אנשי תרבות ורעיונותיו בישראל של . אולם תיאודור ישנה הרצל נקודה אינם ארזת בקורפוס הנרחב של כתביו שהפכה לנושא החוזר ונשנה בשיח הציבורי בחמש עשרה השנים האחרונות : אינטלקטואלים ישראלים מתעקשים לציין שספרו הקטן של הרצל ( 1896 ) Der judenstaat לא נועד להביא להקמתה של מדינה יהודית . תחת זאת , הם טוענים , כיוון המחבר לישות שהוא כינה "מדינת היהודים , " כשם הספר בגרסתו העברית : מדינה בעלת רוב יהודי , אך ללא מאפיינים "יהודיים" פרטיקולריים אחרים . לפי תפישה זו , מי שסבור שהרצל היה אבי המדינה היהודית r מונח המופיע מספר פעמים , בין היתר , במגילת העצמאות - אינו אלא טועה . אפשר שסוגיה זו לא הייתה מתבלטת כנושא ראוי לדיון , אלמלא החשיבות הרבה שחלק ממפיצי הטענה הזאת מייחסים לה , והעובדה שבין אלה נמנים משפטנים , אקדמאים ואנשי חינוך מן השורה הראשונה ו אנשים בעלי נכונות ויכולת להשתמש בתפישותיו של הרצל , כפי שהם מפרשים אותן , כדי להביא לשינוי באופייה הלאומי של מדינת ישראל . מאלף לבחון , למשל , את הקביעות שלהלן , הבאות מפיהן של דמויות מפתח בתחומ...  אל הספר
הוצאת שלם